fbpx

Juli néni, Kati néni

– letye-petye-lepetye! –

Üldögélnek a sarokba, jár a nyelvük, mint a rokka

– letye-petye-lepetye! –

Bárki inge, rokolyája

– letye-petye-lepetye! –

Lyukat vágnak közepébe, kitűzik a ház elébe

– letye-petye-lepetye! –