Mondókák szövege

Katalinka, szállj el!
Katalinka, szállj el!
Jönnek a törökök,
Sós kútba tesznek,
Onnan is kivesznek,
Kerék alá tesznek,
Onnan is kivesznek,
Kemencébe tesznek,
Onnan is kivesznek.
Mikor jönnek a törökök,
Mindjárt agyonlőnek!
*
Egyszer volt egy kemence
Egyszer volt egy kemence,
Belebújt a kis Bence.
Kormos volt a kemence,
Fekete lett kis Bence.
Odament a mamája,
Nem ismert a fiára.
Becsukta a kemencét,
Jól megszidta kis Bencét.
*
Egy boszorka van
Egy boszorka van,
Három fia van,
Iskolába jár az egy,
Másik bocskort varrni megy,
a harmadik kinn a padon
a dudáját fújja nagyon,
De szép hangja van,
Dana-dana-dan.
*
Esik az eső, hajlik a vessző
Esik az eső, hajlik a vessző,
Haragszik a katona, mert megázik a lova.
Ne haragudj katona, majd kisüt a napocska,
Megszárad a lovacska.
*
Tekeredik, a kígyó
Tekeredik, a kígyó
Rétes akar, lenni
Tekeredik, a rétes
kígyó akar lenni.
*
Hinta-palinta
Hinta-palinta
Régi dunna
Kis katona
Ugorj a Tiszába, zsupsz!
*
Pont, pont vesszőcske
Pont, pont vesszőcske,
Készen van a fejecske.
Kicsi nyaka, nagy a hasa,
Készen van a török basa.
*
Háp! Háp! Háp!
Háp! Háp! Háp!
Jönnek a Kacsák!
Hej, de szomjas, hej, de éhes
ez a társaság!
Bú! Bú! Bú!
Boci szomorú!
De hogy feszít tyúkjai közt
a Kukurikú!
Röf! Röf! Röf!
Orra sárba döf:
sonka-lábán Kucu néni
fürödni döcög.
Gá! Gá! Gá!
Szalad világgá
Liba mama, ha a Szamár
rábőg, hogy “I-á!”
Rút! Rút! Rút!
Föl is, le is út:
mérges Pulyka, te szereted
csak a háborút!
Bú! Röf! Háp!
Sípok, trombiták:
víg zenével így köszönt e
díszes társaság.
*
Cickom, cickom
Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod?
Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?
Add nekem azt, elkapom azt,
Szita-szita péntek, szerelem csütörtök,
Dobszerda.
A legények regimentje igen cifra,
Benne forog Sándor Panka, igen nyalka,
Ice-ruca Rebeka, de ékes a dereka,
Galambocska.
Ha ékes is, illeti, barna legény szereti,
Galambocska.
*
Két szál pünkösdrózsa
Két szál pünkösdrózsa
Kihajlott az útra,
El akart hervadni,
Nincs, ki leszakítsa.
Nem az ám a rózsa,
Ki a keretbe’ nyílik,
hanem az a rózsa,
Ki egymást szereti.
*
Nem szeretlek másért
Nem szeretlek másért
Két piros orcádért,
Szemed járásáért,
Szád mosolygásáért.
*
Fáj a kutyámnak a lába
Fáj a kutyámnak a lába,
Megütötte a szalmába.
Ördög vigye a szalmáját,
Mért bántotta kutyám lábát!
Fáj a kutyámnak a hasa
Fáj a kutyámnak a hasa,
Megütötte török basa.
Ördög vigye török basát,
Mért bántotta kutyám hasát!
Fáj a kutyámnak a farka,
Odacsípte ajtóm sarka.
Ördög vigye ajtó sarkát,
Mért bántotta kutyám farkát!
*
Ágon ugrált a veréb
Ágon ugrált a veréb,
Megrándult a lába,
Üggyel-bajjal lejutott
A fekete sárba.
Most sír a veréb,
Igen fáj a lába,
Nem jár az idén már
Verébiskolába.
*
Réce, ruca, vadliba
Réce, ruca, vadliba,
Jöjjenek a lagziba,
Kést, kanalat hozzanak,
Hogy éhen ne haljanak.
Ha jönnek, lesznek,
Ha hoznak, esznek.
*
Száraz tónak
Száraz tónak nedves partján
Döglött béka kuruttyol,
Hallgatja egy süket ember,
Ki a vízben lubickol.
Sej, haj, denevér,
Bennünk van a kutyavér!
Vak meglátja, hogy kiugrik,
Sánta utána szalad,
Kopasz ember haját tépi,
A néma meg óbégat.
Sej, haj, denevér,
Biciklizik az egér.
*
Egér, egér
Egér, egér, kisegér,
van-e fogad hófehér?
Adjál nekem vasfogat,
Adok neked csontfogat!
*
Egyedem, begyedem
Egyedem-begyedem, tengertánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret.
*
Lementem a pincébe
Lementem a pincébe
Vajat csipegetni,
Utánam jött édesanyám
Hátba veregetni.
Nád közé bújtam,
Nád sípot fújtam,
Az én sípom így szólt:
Dí, dá, dú.
Te vagy az a nagyszájú.
*
Mese, mese mátka
Mese, mese mátka,
Pillangós madárka,
ingó-bingó rózsa,
te vagy a fogócska.
Cirmos cica
Cirmos cica, haj,
Hová lett a vaj?
Ott látom a bajuszodon,
Most lesz neked, jaj!
Boci, boci
Boci, boci tarka,
Se füle, se farka.
Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.
*
Megy a hajó
Megy a hajó a Dunán,
Lemaradt a kapitány.
Kiabál, trombitál,
De a hajó meg sem áll.
*
Nyuszi ül a fűben
Nyuszi ül a fűben,
Ülve, szundikálva.
Nyuszi, talán beteg vagy,
Hogy már nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp, nyuszi hopp!
Máris egyet elkapott!
*
Réce, ruca, vadliba
Réce, ruca, vadliba,
Jöjjenek a lagziba!
Kést, kanalat hozzanak,
Hogy éhen ne halljanak.
Ha jönnek, lesznek,
Ha hoznak, esznek.
*
Gólya, gólya gilice
Gólya, gólya, gilice,
Mitől véres a lábad?
Török gyerek megvágta,
Magyar gyerek gyógyítja,
Síppal, dobbal,
Nádi hegedűvel.
*
Hátamon a zsákom
Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Kilyukadt a zsákom,
Kihullott a mákom.
Aki szánja károm,
Szedje fel a mákom!
*
Esik az eső
Esik az eső, csöpörög,
Paprikajancsi nyöszörög.
Hát az öreg mit csinál?
Hasra fekszik, úgy pipál.
*
Poros úton kocsi zörög
Poros úton kocsi zörög,
A kereke gyorsan pörög.
Sári néni vezeti,
Aki látja, neveti.
*
Kicsi vagyok én
Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Mint a tüdő a fazékból
Kidagadok én.
Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Esztendőre vagy kettőre
Nagylány leszek én.
*
Apacuka
Apacuka, fundaluka,
Fundakávé, kamanduka,
Abcug, fundaluk,
Funda kávé kamanduk.
*
Hüvelykujjam almafa
Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam fölszedte,
Gyűrűsujjam hazavitte,
A kisujjam mind megette,
tele lett a hasa tőle!
*
Pál, Kata, Péter
Pál, Kata, Péter Jó reggelt!
Már odakünn a nap felkelt.
Szól a kakasunk, az a nagy tarajú,
Gyere ki a rétre kukurikú!
*
Erdő szélén házikó
Erdő szélén házikó,
ablakában nagyapó.
Lám egy nyuszi ott robog,
az ablakán bekopog.
Kérlek, segíts énrajtam,
a vadász a nyomomban.
Gyere nyuszi, sose félj,
megleszünk itt kettecskén!
Egy, megérett a meggy
Egy, megérett a meggy
Kettő, csipkebokor vessző.
Három, majd hazavárom
Négy, biz’ oda nem mégy
öt, leesett a köd
Hat, hasad a pad
Hét, dörög az ég
Nyolc, üres a polc
Kilenc, kis Ferenc
Tíz, tiszta víz.
Ha nem tiszta, vidd vissza,
ott a szamár, megissza!
*
Gyerekek, gyerekek
Gyerekek, gyerekek,
szeretik a perecet,
sósat, sósat,
jó ropogósat.
Aki vesz, annak lesz,
aki nem vesz, éhes lesz.
*
Egy, kettő, három, négy
Egy, kettő, három, négy,
te kis leány hová mégy?
Nem megyek én messzire,
csak a világ végire.
*
Hej, tulipán, tulipán
Hej, tulipán, tulipán,
Teljes szegfű, szarkaláb,
Tele kertem zsályával,
Szerelemnek lángjával.
Nyisd ki rózsám kapudat,
Hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja
Az én szívem biztatja.
*
Zsipp-zsupp
Zsipp-zsupp, kenderzsupp,
ha megázik, kidobjuk.
Zsupsz!
*
Süss fel nap
Süss fel nap, fényes nap,
Kertek alatt a ludaim megfagynak.
*
Ecc, pecc kimehetsz
Ecc, pecc kimehetsz,
Holnapután bejöhetsz!
Cérnára, cinegére,
Ugorj cica az egérre, fuss!
*
Cserebere, fogadom
Cserebere, fogadom,
Többé vissza nem adom!
Hogyha visszakéred,
Száz forintot kérek!
*
Sándor napján
Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él.
*
Már közhírré szétdoboltatik
Már közhírré szétdoboltatik,
Minden kislány férjhez adatik,
Szőkék legelébb, aztán feketék,
Végül a barnák és a maradék.
*
Lóg a lába, lóga
Lóg a lába, lóga,
nincsen semmi dolga.
Mert, ha dolga volna,
a lába nem lógna.
*
Kiugrott a gombóc a fazékból
Kiugrott a gombóc a fazékból,
Utána a molnár fazekastól,
Stól-stól-stól, fazekastól.
*
Kis kece lányom
Kis kece lányom,
fehérbe vagyon,
Fehér a rózsa,
kezébe vagyon.
Mondom, mondom,
fordulj ide mátkám asszony,
Mondom, mondom,
fordulj ide mátkám asszony.
*
Egy kismalac, röf-röf-röf
Egy kismalac, röf-röf-röf
trombitálgat töf-töf-töf.
Trombitája víg ormánya
Földet túrja Döf-döf-döf.
Jön az öreg, meglátja,
örvendezve kiáltja.
Rajta fiam röf-röf-röf-röf
Apád is így csinálja!
Most már együtt zenélnek,
kukoricán megélnek.
Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf
Ezek ám a legények!
*
Csigabiga, gyere ki
Csigabiga, gyere ki,
ég a házad ideki.
Kapsz tejet, vajat,
Holnapra is marad.
*
Fecskét látok
Fecskét látok,
szeplőt hányok,
selymet gombolyítok.
*
Körtéfa
Körtéfa, körtéfa,
Kőrösi, kerepesi körtéfa,
Városi gazda, gyöngyösi lány,
Könnyű járó kis menyecske, dobszerda.
*
Ez elment vadászni
Ez elment vadászni,
ez meglõtte,
ez hazavitte,
ez megsütötte,
és ez az icike-picike mind megette!
*
Január elöl, jár
Január elöl, jár,
A nyomán február.
Március szántóvető,
Április nevettető.
Május szépen zöldellő,
Június nevelő,
Július érlelő,
Augusztus csépelő,
Szeptember gyümölcshozó,
Október borozó,
November télelő,
December pihenő.
*
Kipp-kopp, kalapács 
Kipp-kopp, kalapács
Kicsi kovács, mit csinálsz?
Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek.
uccu, pajtás kapj fel rája,
úgyis te vagy a gazdája!
*
Megy a zsiki-zsiki-zsiki
Megy a zsiki-zsiki-zsiki,
Megy a zsuku-zsuku-zsuku,
Megy a masina!
Én vagyok a masiniszta,
Megy a zsiki-zsiki-zsiki,
Megy a zsuku-zsuku-zsuku,
Megy a masina.
*
Kisegér
Kisegér, kisegér,
Minden lukba belefér.
Belefér, belefér,
hiszen azért kisegér.
*
Két szál pünkösd rózsa
Két szál pünkösd rózsa, kihajlott az útra,
Nincs, ki leszakassza, csak úgy hervad rajta.
Szakaszd le te Julcsa, kösd a bokrétára,
Tedd az Ihász Péter csárdás kalapjára.
Talán megérdemli, meg is viselheti,
Lányok lányságáért, szép ifjúságáért.
Meggyújtom a csumát, végig ég az utcán,
Látom a babámat, végigmegy az utcán.
Gyűrűm az ujjába, ragyog az utcába,
Akárki meglátja, nincs megyében párja.
*
Este van már, nyolc óra
Este van már, nyolc óra,
Ég a világ a boltba,
Sallárom, sallárom,
Ég a világ a boltba.
Ott mérik a pántlikát,
Piros színű pántlikát,
Sallárom, sallárom,
Piros színű pántlikát.
Jakus Pista méreti,
Az asztalra leteszi,
Sallárom, sallárom,
Az asztalra leteszi.
Bíró Róza felveszi,
A hajába biggyeszti,
Sallárom, sallárom,
A hajába biggyeszti.
Biggyeszd Róza, nem bánom,
Úgy is te lész a párom,
Sallárom, sallárom,
Úgy is te lész a párom.
*
Kicsi vagyok
Kicsi vagyok,
Székre állok,
Onnan egy jó nagyot kiáltok,
hogy mindnyájan meghalljátok:
Boldog születésnapot kívánok!
*
Iglice, szívem, iglice
Iglice, szívem, iglice
Aranyos lábú iglice,
Ahová te hajlasz,
Én is oda hajlok, iglice.
*
Árok mellett jártamba
Árok mellett jártamba’
Tüske ment a lábamba.
Rajta kap, rajta kap,
Mindenhová belekap.
*
Ess, eső, ess
Ess, eső, ess,
holnap délig ess!
Zab, szemesedjék,
búza bokrosodjék,
az én hajam olyan legyen,
mint a csikó farka,
még annál is hosszabb,
mint a Duna hossza.
*
Orgona ága
Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába, anyák napja hajnalára,
Illatosan.
Zúgja az erdő, susogja a szellő.
Üzenik az ágak, lombok: légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyám! Kedves Anyám!
*
Virágéknál ég a világ
Virágéknál ég a világ,
Sütik már a rántott békát.
Zimmezum, zimmezum,
Rece-fice bum-bum-bum.
Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott,
Zimmezum, zimmezum,
Rece-fice bum-bum-bum.
Puskás Gábor későn futott,
Neki csak a füle jutott.
Zimmezum, zimmezum,
Rece-fice bum-bum-bum.
*
Szélről legeljetek
Szélről legeljetek,
Fának ne menjetek,
Mert ha fának nekimentek,
Fejeteket beveritek,
Szilikút, Szanyikút,
Szentandrási Sobrikút.
*
Kerekecske, gombocska
Kerekecske, gombocska,
hova szalad a nyulacska?
Ideszalad, itt megáll,
Itt egy körutat csinál,
Ideszalad, ide be a kis… fülibe.
Kerekecske gombocska,
Erre szalad a nyulacska.
Itt a nyoma, itt a nyoma,
Itt meg van a csiklandója.
*
Sárga csikó
Sárga csikó, csengő rajta,
Vajon hová megyünk rajta?
Uzsedári, huzsedom.
Majd elmegyünk valahova,
Kovács Róza udvarukra.
Uzsedári, huzsedom.
Betekintünk az ablakon,
Ki kártyázik az asztalon?
Uzsedári, huzsedom.
Juhász Jani karosszékben,
Cigánykártya a kezében.
Uzsedári, huzsedom.
Kovács Róza fésülködik,
a tükörben biggyeszkedik,
Uzsedári, huzsedom.
Ugye Jani szép is vagyok,
Éppen hozzád való vagyok.
Uzsedári, huzsedom.
Szép is vagy te, jó is vagy te,
Csak egy kicsit csalfa vagy te.
Uzsedári, huzsedom.
*
Borsót főztem
Borsót főztem,
Jól megsóztam,
Meg is paprikáztam,
ábele, bábele, fuss!
*
Egyedem-begyedem, tengertánc
Egyedem-begyedem, tengertánc,
Hajdú sógor mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret!
*
Hopp, Juliska, hopp, Mariska
Hopp, Juliska, hopp, Mariska,
Sej, gyere vélem egy pár táncra,
Sej, gyere vélem egy pár táncra.
Fogd a kontyod, hogy ne lógjon,
Sej, hogy a hajtűd ki ne hulljon,
Sej, hogy a hajtűd ki ne hulljon.
Fordulj bolha csosszantóra,
Járd meg a táncot régi módra,
Járd meg a táncot régi módra.
Így kell járni, úgy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell járni.
*
A part alatt
A part alatt, a part alatt
Három varjú kaszál, három varjú kaszál.
Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.
Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.
Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.
A malomba, a malomba
Három tarka macska, három tarka macska.
Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.
Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.
Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.
Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.
*
Hopp, Juliska, hopp Mariska
Hopp, Juliska, hopp Mariska,
jer, gyere vélem egy pár táncra,
jer, gyere vélem egy pár táncra.
Így kell járni, úgy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell járni.
*
Ha én cica volnék
Ha én cica volnék,
Száz egeret fognék,
De én cica nem vagyok,
Egeret sem foghatok.
*
Házasodik a tücsök
Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri.
Csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni,
Mindenféle csúf bogár vendég akar lenni.
Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás;
Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát.
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.
Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,
Amellé még malacot, ötvenet kirántott.
Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst főzött.
Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött.
*
Aki nem lép egyszerre
Aki nem lép egyszerre,
Nem kap rétest estére,
Pedig a rétes nagyon jó,
Katonának az való.
Nem megyünk mi messzire,
Csak a világ végire,
Ott sem leszünk sokáig,
Csak tizenkét óráig.
*
Esik az eső
Esik az eső, süt a nap,
Paprikajancsi mosogat.
Hát az öreg mit csinál?
Hasra fekszik, úgy pipál!
*
Zöld erdőben a tücsök házasodni készül
Zöld erdőben a tücsök házasodni készül,
Ölelgeti a legyet, kéri feleségül.
Elvennélek te kis légy, ha kicsi nem volnál,
Hozzád mennék te tücsök, ha görbe nem volnál.
Pitteg-pattog a bolha, vőfély akar lenni,
Tetű sógor sótörő, szakács akar lenni.
Farkas koma mészáros, tíz ökröt levágott,
Melléje meg malacot, húszat is kirántott.
Béka fújja trombitát, kis gólya a flótát,
Büdös bogár a bőgős, szúnyog meg a kontrás
*
Sétálunk
Sétálunk, sétálunk,
egy kis dombra lecsücsülünk,
csüccs!
*
Á-bé-cé-dé
Á-bé-cé-dé, rajtam kezdé,
a nagy bölcsességet,
a nagy eszességet,
Ábécédé, rajtam kezdé.
Enn-ó-pé-kú, a nagy torkú,
Mind megissza a bort,
Vígan rúgja a port,
Enn-ó-pé-kú, a nagy torkú.
Iksz-ipszilon, most ne sírjon,
sőt, inkább vígadjon,
Búnak utat adjon,
Iksz-ipszilon, most ne sírjon.
*
Csip-csip csóka
Csip-csip csóka,
Vakvarjúcska,
Add oda a szekeredet,
Nem adhatom oda,
Tyúkok ülnek rajta,
Hess, hess, hess! Csip-csip csóka,
Vakvarjúcska,
Komám asszony kéreti a szekerét,
Nem adhatom oda,
Tyúkok ülnek rajta,
Hess, hess, hess!
*
Hej, Vargáné káposztát főz
Hej, Vargáné káposztát főz,
Kontya alá ütött a gőz,
Hányja-veti fakalánját,
Kinek adja Zsuzsa lányát.
Nem adja azt más egyébnek,
Kara István őkelmének.
Még akkor neki ígérte,
Mikor bölcsőben lengette.
Nem ettem én ma egyebet,
Csak egy köcsög aludttejet.
Azt is csak úgy kanál nélkül,
Megélek én a lány nélkül.
*
Hej, Dunáról fúj a szél
Hej, Dunáról fúj a szél,
Szegény embert mindig ér,
Dunáról fúj a szél
Ha Dunáról nem fújna,
Olyan hideg nem volna
Dunáról fúj a szél.
Hej, Jancsika, Jancsika
Mér’ nem nőttél nagyobbra?
Dunáról fúj a szél
Nőttél volna nagyobbra,
Lettél volna katona
Dunáról fúj a szél.
*
Hol jártál báránykám
Hol jártál báránykám?
– Zöld mezőben asszonykám.
– Mit ettél báránykám?
– Édes füvet asszonykám.
– Mit ittál báránykám?
– Forrásvizet asszonykám.
– Ki vert meg báránykám?
– Szomszéd legény asszonykám.
– Mivel vert báránykám?
– Fütykösbottal asszonykám.
– Sírtál-e báránykám?
– Sírtam biz én asszonykám.
– Hogy sírtál báránykám?
– Ehem-behem asszonykám.